Stop 1

Gelatineplein

Het Gelatineplein kan ‘de huiskamer’ van de buurt worden: een toegankelijke en laagdrempelige plek waar nieuwe en huidige buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De plek heeft veel betekenis voor mensen uit de buurt, al is het maar door de herkenbare toren die je vanuit een groot deel van de stad kan zien. Erfgoed kan dan ook een belangrijke rol spelen binnen de identiteit van het plein als knipoog naar het verleden. Op het plein zou je kunnen afspreken met buren op een terrasje, terwijl de kinderen spelen in de fontein. In de gebouwen kan mogelijks samen met verenigingen ruimte voorzien worden om te ‘maken’ en te ‘tonen’.

Ontdek de volgende stop

Wat is De Gelatines? Waar komt de naam vandaan? Waar ligt de fabriek?

Ontdek de antwoorden

ik heb een idee of een vraag