Verbonden wijk

Welke ambities kunnen we voorop zetten om tot een verbonden wijk te komen? Hoe zou de toekomstige wijk ontsloten kunnen worden?

  • TRAAG NETWERK

In de toekomstige wijk kunnen de ‘stappers en trappers’ op de eerste plaats komen en hun eigen volwaardige plek in de publieke ruimte krijgen. Voldoende parkeerplaats voor fietsen op korte afstand van de woning kan bewoners stimuleren in het gebruik van de fiets. Ook aandacht voor minder mobiele mensen is belangrijk door bijvoorbeeld in te zetten op vele rustpunten en keuze in materialen voor de ondergrond.

  • SITE ALS CONNECTOR

De site biedt de kans om de achterliggende Heilig-Hartwijk te verbinden met de stad, de Kanaalkom en het Demerpark. Het doortrekken van de huidige fiets- en wandelas doorheen de site kan de verbinding tussen de wijk en de toekomstige fietsbrug over de Kanaalkom mogelijk maken. Het inzetten op veilige oversteekplaatsen bij de Gelatineboulevard kan die verbinding nog versterken.

  • SLUIPVERKEER TEGENGAAN

De circulatie in de toekomstige wijk kan via een ‘gesloten systeem’ het sluipverkeer doorheen de bestaande wijk trachten tegen te gaan. Door via één route de site met de auto te bereiken en te verlaten: via de Gelatineboulevard die aansluit op de Slachthuiskaai en Herkenrodesingel. Het doel van dit systeem is om geen extra verkeers- en parkeerdruk op de omliggende woonwijken te veroorzaken.

Heb je een idee of een vraag?
Geef ze hieronder gerust even door.

ik heb een idee of een vraag

Als eerste alle nieuwtjes
over De Gelatines weten?

houd me op de hoogte

ik heb een idee of een vraag

Hou ons op de hoogte