Inclusieve wijk

Welke ambities kunnen we voorop zetten om tot een inclusieve wijk te komen? Wat kan de sfeer van de toekomstige wijk zijn?

  • GRADUELE OVERGANG VAN BUURT NAAR STAD

De toekomstige wijk kan aansluiten bij de omgeving door een graduele overgang in de bebouwing te voorzien. De laagste volumes bevinden zich dan op de grens met de Heilig-Hartwijk en de groene fiets-en wandelas, de hoogste volumes  aan de kade. 

  • STEDELIJKHEID OP MENSENMAAT

De Heilig-Hartwijk wordt gekenmerkt door diversiteit, zowel in woningaanbod als bewoners. De toekomstige wijk biedt een kans om mensen ‘in de eigen buurt te houden’. Er kan ingezet worden op diverse materialen en typologieën, zonder te verglijden in ‘spektakelarchitectuur’. Zo kan er aansluiting gevonden worden met ‘het buurtleven’ en niet met een grootstedelijke sfeer. We willen voor een ambitieus ontwerp gaan met oog voor de menselijke maat, stedelijk maar met een herkenbaar gevoel. De gebouwen kunnen hierbij in relatie staan met het landschappelijk ontwerp.

  • WOONVORMEN OP MAAT VAN DE BUURT

De toekomstige wijk biedt kansen om kwalitatief en betaalbaar wonen aan te bieden maar ook om in te zetten op nieuwe woonvormen zoals zorgwonen, huurkoop, cohousing, … In de buurt lijkt er ‘animo’ om bepaalde ruimtes te delen met anderen, in ruil voor meer kwaliteit en een lagere prijs. Dit creëert niet enkel mogelijkheden voor jonge gezinnen om een veilige buitenspeelruimte te hebben maar het biedt ook een antwoord op de toenemende vereenzaming van ouderen en alleenstaanden. Het biedt daarnaast iedereen kansen voor spontane ontmoetingen. Ontmoetingsruimtes zijn daarom van belang in de publieke ruimte maar ook in bepaalde gebouwen, bijvoorbeeld in gedeelde ruimtes op het gelijkvloers.

Heb je een idee of een vraag?
Geef ze hieronder gerust even door.

ik heb een idee of een vraag

Als eerste alle nieuwtjes
over De Gelatines weten?

houd me op de hoogte

ik heb een idee of een vraag

Hou ons op de hoogte