Gezonde wijk

Welke ambities kunnen we voorop zetten om tot een gezonde wijk te komen? Welke groene plekken zouden er in de toekomstige wijk kunnen komen?

  • LANDSCHAP ALS RUGGENGRAAT

Het landschappelijk ontwerp kant als ruggengraat dienen voor de toekomstige wijk. Het Demerpark, een heus Gelatineplein en kade kunnen in de toekomst belangrijke elementen vormen. Deze  plekken kunnen verbindingen maken met elementen uit de (ruimere) omgeving zoals het Levenspad. Tussen de verschillende plekken op de site kan ook de landschappelijke inrichting voor een onderlinge samenhang zorgen.

  • DIVERS PALET AAN GROEN

Groen zou in diverse vormen kunnen terugkomen en op een verschillende schaal: van de aanplanting van het Demerpark dat de hele buurt bedient, tot vergroende pleinen en private tuinen, vergroende straten en misschien zelfs gevelgroen en groendaken. Elke plek zou een eigen identiteit kunnen hebben waarbij sommigen inzetten op rust, anderen op volwaardige natuur of wateropvang en nog anderen op sport en spel.

  • WATER ALS TROEF

In de toekomstige wijk kan water ingezet worden als troef door het terug zicht- en tastbaar te maken (vb. openleggen Helbeek). Water speelt een belangrijke rol bij de inrichting van de publieke ruimte door in te zetten op wateropvang. Het kan zowel een esthetische functie hebben, een belevingsfunctie (vb. speelfontein) als een natuurlijke functie die bijdraagt aan de biodiversiteit. De kade zou bovendien toegankelijk gemaakt kunnen worden voor de achterliggende wijk, zodat iedereen van de Kanaalkom kan genieten.

Heb je een idee of een vraag?
Geef ze hieronder gerust even door.

ik heb een idee of een vraag

Als eerste alle nieuwtjes
over De Gelatines weten?

houd me op de hoogte

ik heb een idee of een vraag

Hou ons op de hoogte